چرا باید از میلگرد ها استفاده کنیم؟

سال هاست تمامی مجموعه ها، شرکت ها و … در سراسر جهان از بتن در انجام پروژه های مختلف استفاده می کنند.

دلیل استفاده از بتن  ویژگی هایی از آن مانند:

 1. 1- سهولت استفاده
 2. 2- مقاومت در برابر آتش
 3. 3- دوام
 4. 4- نگهداری کم
 5. 5- و ….

می باشد.

اما بتن یک نقص بالقوه دارد. اگر نیروی خاصی به بتن وارد شود به سرعت می شکند. برای مقابله با این نقص داخل سازه ها، میتوانیم از تقوییت کننده هایی مانند میلگرد ها استفاده کنیم. بنا بر این استفاده از آرماتور ها در بتن بسیار ضروری و حساس می باشد و در این مقاله ما به شما آموزش می دهیم که چگونه به وسیله آرماتور ها بتن خود را تقویت کنید.چرا بتن به میلگرد نیاز دارد؟

در هنگام استفاده از بتن، متوجه می شوید که اکثر بتن ها به نوعی آرماتور نیاز دارند.

بتن ها از برخی جهت ها بسیار قوی و مقاوم هستن اما یکسری نقاط ضعف نیز در هنگام وارد شدن نیرو به جسم از خود نشان می دهند. برای مقابله با این چنین نواقص باید از میلگرد ها استفاده شود.

برای درک بهتر رفتار

بتن و میلگرد باید ابتدا انواع تنش هایی که ممکن است به سازه وارد شود را بشناسید.

انواع تنش ها (استرس ها)

 • تنش فشاری

تنش فشاری، نیرویی است که به جسم وارد میشود و جسم را کوتاه و فشرده می کند. هرگاه جهت نیروی وارد شده، عمود بر سطح مورد نظر و به سمت داخل قطعه باشد، تنش فشاری وارد می شود. به طور مثال اگر یک شخص پا روی انگشت شما قرار دهد، شما تنش فشاری را تجربه خواهید کرد.

 • تنش برشی

در یک جسم یا سازه، هنگامی که نیرو ها را به صورت عمود بر یکدیگر وارد کنید تنش برشی اتفاق می افتد. در واقع تنش برشی نیرویی است که موازی با جسم وارد می شود. به بیان دیگر نیروی برشی عمود بر بردار نرمال جسم وارد می شود.

 • تنش کششی

در نهایت به توضیح تنش کششی می پردازیم. تنش کششی یکی از مهم ترین عوامل در بررسی استحکام و مقاومت جسم می باشد. تنش کششی نیرویی است که به جسم وارد می شود و جسم را طولانی یا کشش می دهد. هرگاه جهت نیرو وارده عمود بر سطح جسم به سمت خارج جسم باشد تنش ایجاد شده، تنش کششی است.

برای مثال شما یک طناب را به سقف وصل کرده و از آن وزنه ای آویزان کنید. به این ترتیب شما به طناب نیروی کششی وارد کرده اید.

تاثیر تنش کششی در بتن و نقش میلگرد:

بتن در برابر وارد شدن نیرو هایی مانند: تنش فشاری و تنش برشی بسیار قوی و مقاوم است. در مورد تنش کششی  مقاومت و عملکرد بسیار ضعیف و نا امید کننده ای دارد. در واقع باید گفت مقدار مقاومت کششی تنها حدود 10 تا 15 درصد مقاومت فشاری آن است.

بنابراین برای مقابله با ضعف باید از میلگرد ها استفاده کرد . به طور معمول از میلگرد ها و آرماتور بندی برای افزایش مقاومت کششی  استفاده می شود.

میلگرد بتنی چیست؟

میلگرد که در واقع مخفف میله تقویت کننده می باشد. میله ای فولادی است که برای تقویت بتن مورد استفاده قرار می گیرد.

میلگرد ها در طول ها و ضخامت های مختلفی در بازار عرضه می شوند. آن ها معمولا دارای برجستگی یا برجستگی هایی هستن ( آج) که باعث می شود به خوبی به بتن متصل شوند.

میلگرد ها از چه جنسی هستند؟

میلگرد از فولاد ساخته می شود. به این دلیل که فولاد بسیار مستحکم و مقاوم است. هم چنین فولاد حدودا به همان سرعتی که بتن در هوای سرد و گرم منبسط و منقبض می شود، تغییر می کند.

نحوه عملکرد میلگرد ها

زمانی که میلگرد را به بتن اضافه می کنیم دو اتفاق می افتد:

 1. هنگامی که میلگرد ها در بتن قرار میگیرند با هم ترکیب می شوند و ماده ای به وجود می آورند که به آن کامپوزیت می گویند. این ماده کامپوزیت ساخته شده، بسیار قوی و مستحکم است زیرا بتن در برابر تنش فشاری مقاومت می کند و میلگرد در برابر تنش کششی مقاومت می کند. در واقع می توان گفت بتن دارای میلگرد و آرماتور دارای مقاومتی است که تقریبا دو برابر بتن بدون میلگرد است.
 2. بتنی که شامل میلگرد نباشد شکننده محسوب می شود و در قطعه با افزایش میزان فشار و نیرو های وارد شده بر روی بتن بدون آرماتور، بتن بدون هشدار و به طور نا گهانی می شکند. بنا بر این زمانی که آرماتور در بتن قرار میگیرد، قبل از این که کاملا از هم جدا شود، هشدار داده می شود.


نکات مثبت:

اگر از جهت دیگر بررسی کنیم، بتن هایی که شامل میلگرد می شوند، بتن های شکل پذیر محسوب می شوند. این بدان معنی می باشد که با افزایش فشار، شکاف ها و ترک های کوچکی در بتن ایجاد می شود.

به طور کلی این موضوع از دو جهت نکات مثبتی دارد:

 1. 1- بتن حاوی میلگرد حتی با وجود ترک های کوچک ناشی از افزایش فشار نیز محکم م مقاوم می ماند.
 2. 2- در هنگام وارد شدن فشار بیش از حد تحمل سازه، قبل از شکست کامل بتن هشدار داده می شود.

کاربرد انواع میلگرد در ساختمان

 1. 1- میلگرد خاموت
 2. 2- میلگرد ادکا
 3. 3- میلگرد رکابی
 4. 4- میلگرد خرک
 5. 5- میلگرد سنجاقی
 6. 6- میلگرد راستا

 • میلگرد خاموت

برای ساخت و ایجاد ستون های ساختمان از انواع میلگرد استفاده می شود. میلگرد های خاموت، میلگرد های کوچک تری هستند که برای بستن آن ها مورد استفاده قرار میگیرند. میلگرد های خاموت در فاصله های مشخص به دور چند شاخه میلگرد راستا بسته میشوند.  انجام این عمل باعث افزایش مقاومت ستون های ساختمان و جلوگیری از خم شدگی و جدا شدن آرماتور ها می شود.

 • میلگرد ادکا

یکی از پر کاربرد ترین آرماتور ها در سقف تیرچه بلوک می باشد که مزایای آن:

 1. 1- باعث کاهش دامنه ارتعاش در سازه می شود.
 2. 2- در هنگام آسیب دیدن و تخریب سازه، سقف به طور کامل فرو ریخته نمی شود.
 3. 4- باعث جلوگیری از ترک خوردگی سقف از محل تیر حمال می شود.
 4. 5- باعث استحکام سقف می شود.
 5. 6- بار وارده بر میلگرد های کششی اصلی را کاهش می دهد.
 6. 7- باعث استحکام سقف می شود.

 • میلگرد رکابی

برخی کاربرد های میلگرد رکابی:

 1. 1- باعث استحکام بخشیدن و مقاومت سازه های بتنی می شود.
 2. 2- قابل استفاده در آرماتور بندی های سقف، ستون ها، دیوار های عمودی، تیرها و …
 3. 3- قرار گیری به صورت عرضی و عمودی در فونداسیون سازه ها
 4. 4- استفاده از آن به عنوان نگهدارنده در بتن ریزی سقف

 • میلگرد خرک

همان طور که میدانید تمام بار وارد بر ساختمان به پی و فنداسیون وارد شده و سپس از طریق پی به زمین منتقل می شود. بنا بر این در سازه ما احتیاج به فنداسیون قوی و مستحکم داریم. استفاده از میلگرد های خرک در بخش بالایی فنداسیون باعث افزایش مقاومت فنداسیون می شود. علاوه بر میلگرد های معمولی استفاده شده در این قسمت، از دو ردیف میلگرد دیگر به صورت افقی هم استفاده می شود که به آن ها خرک گفته می شود. • میلگرد سنجاقی

میلگرد سنجاقی به دلیل نوع کاربرد آن در دسته بندی میلگرد های عرضی قرار میگیرد. این نوع میلگرد ها باریک و کوچک است و از هر دو طرف خم می شود و به شکل سنجاق در می آید. استفاده از میلگرد های سنجاقی امری ضروری و مهم در ساختمان است زیرا تاثیر مستقیم و در عملکرد ستون های بتنی که تحت ناثیر بار های جانبی قرار دارند، می گذارد.

 • میلگرد راستا یا سیتکا

میلگرد های راستا یا سیتکا، یکی از پر کاربرد ترین میلگرد ها در تیرچه ها هستند. در دو انتهای این محصولات می توان زاویه 90 درجه را مشاهده کرد. آلیاژ های استفاده شده در این محصولات به گونه ای است که میتوان به به راحتی از آن ها در زمینه های مختلف استفاده کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره رایگان توسط کارشناس های فروش و اطلاع از قیمت ها با زارع تجارت کیان در تماس باشید.