جدول قیمت گندله سنگ آهن

گندله سنگ آهن از جمله مواد اولیه و محصولاتی است که به صورت گسترده برای تولید آهن و فولاد مورد استفاده قرار میگیرد. برای تولید گندله سنگ آهن از کنستانتره سنگ آهن به همراه برخی موارد دیگر استفاده میشود . این ماده میزان آهن بیشتری نسبت به سنگ آهن داشته و برای تولید آهن و فولاد مزایای بیشتر دارد .