جدول قیمت ناودانی

ناودانی نوعی پروفیل کاربردی در صنعت ساختمان سازی می باشد که از 2 بال عمود بر جان تشکیل شده است. ویژگی هایی که کاربرد و قیمت را در میان ناودانی ها متمایز می کند عبارتند از: طول، سایز، نوع، مقاومت و … .