جدول قیمت سپری

سپری ها به دلیل شکل ظاهری به پروفیل T شکل که ساخته شده از بال و جان نازک و بلند می باشد، معروف است. تفاوت سپری ها در طول، سایز، نوع و … آن ها می باشد.
این نوع پروفیل به دو صورت فابریک و پرسی تولید می شود. همچنین به دلیل شباهت اندک سپری به تیرآهن، می توان تیرآهن را از وسط به صورت طولی برش داده و سپری تولید شود.