جدول قیمت آهن اسفنجی

آهن اسفنجی از جمله مواد اولیه و محصولاتی است که از کنستانتره سنگ آهن بدون ذوب کردن تولید می شود . یعنی این ماده طی فرآیند های احیای سنگ آهن به دست می آید در واقع در این روش سنگ آهن یا کنستانتره را در کوره دوران
می دهند و به شکل کروی یا گلوله ای در می آورند.